RATOK AMPO BAREK

Lah sulik badan manyabuik
Kisah untuang jo parasaian
Diguluang saying dikambang sayuik
Disimpan jadi angan angan

Nasib kacang lah kito danga
Maratok maharok junjuang
Nasib badan kok dikana
Maratok dipintu lumbuang

Bukan manyasa pado untuang
Indak manulak nasib suratan
Kok digantang lai balanjuang
Lai basukek jo sukatan

Disabuik asa samulonyo
Takalo bijo ka dikaka
Nan badanko lah ado juo
Tumbuah di sumayan dilua paga

Sabalun tamapang urang aliah
Badan tabao dalam tunggua
Maharok ibo rang pa baniah
Kok lai untuang tabao mujua

Maliek sawah ka ditanami
Ba yie baluluak rancak
Angan angan malambuang tinggi
Baralah sanangnyo badan tagak

Dahulu tumbuah disalo rumpun
Padi salibu rang namokan
Kinilah tumbua di awa tahun
Padi joloang rang sabuikkan

Walau ka jadi padi karanok
Ka panyisik tunggua nan umpang
Lah labiah ujuik dari harok
Taraso hiduik bukan manumpang

Tapi saketek nan marusuah
Lah dapek pacik mangkonyo gamang
Bukannyo badan sagan tumbuah
Indak pulo salah dek lading

Lah mancogok disalo rumpun
Samo babuah jo nan lainnyo
Dipandangi tiok halai daun
Balain bantuak jo rono

Badan sarumpun lain tangkai
Samo disiangi jo dipupuak
Dicaliak buah nan tagerai
Disiko badan mangko mabuak

Kok tibo musim manyabik
Lah dikisai di tampi angin
Kok sampai bana masuak sumpik
Masuak sukatan raso tak mungkin

Raso bak cando antimun bungkuak
Tabao lai di hituang indak
Guno tak labiah ka panukuak
Ka panambah barang nan usak

Baguluang ratok tangah sawah
Manyumpah badan bakeh sisiek
Santano badan sampai karumah
Tampan ka jadi umpan itiek

Bapasan badan ka padi joloang
Usah baniat maninggakan
Ka lumbuang sampaikan toloang
Disalo pintu toloang salekkan

Kok nyampang tibo sudi siasek
Katokan sajo padi tabuang
Bialah jadi ampo barek
Pado manjadi ampo tabang

Di cari bana sawah nan lain
Nan luluaknyo ka samo juo
Ka tumbuah baliak raso tak mungkin
Badan lah jaleh padi ampo

Dek mancik indaknyo pandang
Badan di dapua rang latakkan
Manunggu ayam kalua kandang
Sabalun jaguang urang serakkan

Baharok sakali nangko
Ka urang dapuak badan bakandak
Ka pariuak baolah sato
Walaupun ka jadi karak

Kami kok lai kanduang bimbiang
Salamo hiduik indak kalupo
Kok untuang sampai masuak piriang
Dek urang litak tamakan juo

Asa lai badan masuak cambuang
Nasib buruak lupo rasonyo
Indak bana sampai ka lambuang
Manjadi atah sanang juo

Nasiblah jaleh jo suratan
Diratok I bana indak baguno
Jadi baniah saribu angan
Lah tumbuah iko tasuo..

Lumbuang tuo, 011011
YJ.Majo Basa.

IAII Sumatera Barat


Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) adalah organisasi profesi yang bertujuan meningkatkan kualitas teknologi informasi di Indonesia, melindungi masyarakat dari praktek buruk layanan ahli informatika, meningkatkan kemakmuran, martabat, kehormatan, dan peran ahli informatika Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Profil IAII